Built with Berta

  1. Konsultacje i programowanie prac - konserwatorskie i budowlane ekspertyzy, rozpoznanie stanu technicznego zabytków, programy konserwatorskie określające zakresy prac i ich technologię, studia wykonalności.