Built with Berta

  1. Studia historyczne zabytków, badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie m.in badania warstw malarskich. Badania mykologiczne i stanu zawilgocenia zabytków i współpracując z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami PKZ wykonujemy badania materiałów budowlanych, zapraw i pigmentów a także specjalistyczne badania konserwatorskie dzieł sztuki i mikrobiologiczne, monitoring stanu zawilgocenia pomieszczeń i skażenia klimatyzacji.