Built with Berta

  1. Inwentaryzacje architektoniczne i fotograficzne oraz fotoplany zabytków wykonywane przy użyciu skanowania laserowego. Waloryzacja stanu zachowania historycznego wystroju i wyposażenia.